fbpx

Nadzory inwestorskie

Prawo budowlane normuje sprawy związane z projektowaniem oraz budową domów. Nakłada ono na Inwestora obowiązek zorganizowania procesu budowy oraz ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego. Do głównego obowiązku nadzoru inwestorskiego należy reprezentowanie Inwestora na budowie. Jego zadaniem jest kontrola zgodności realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nadzór inwestorski to także sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych prac. Współpracując z Good Wood House masz pewność, że kontrola prac budowlanych będzie rzetelnie przeprowadzona, a dom który budujesz będzie zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową.

W ramach usług nadzoru inwestorskiego proponujemy:

  • doradztwo na etapie wyboru działki,
  • pomoc w wyborze ekip wykonawczych
  • dobór odpowiednich materiałów w zaufanych hurtowniach
  • prowadzenie bieżące nadzoru nad realizacją prac
  • sporządzanie protokołów przebiegu prac budowlanych.

Nadzór inwestorski Good Wood House to doświadczony i profesjonalny zespół, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Nam możesz zaufać!